ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.19/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ-ΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.10343 (ΦΕΚ Β΄ 766/18-2-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη υπ΄αριθμ.19/2022 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση