ΕΓΔΙΧ – Τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης συμβούλων για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Προς ενημέρωσή σας, σήμερα ξεκινάει τη λειτουργία του το νέο τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης συμβούλων για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

τηλ. 211 1000 350, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 18:00

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου.