ΥΟΟ/ΠΟΛ1129: Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

Λαμβάνετε συνημμένα προς ενημέρωσή σας απόφαση του Υ.Ο.Ο. με θέμα

“Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. “

Συνημμένα αρχεία: