Βουλευτικές εκλογές 2012

Ο Δ.Σ.Θ. προσεχώς θα εκδώσει βιβλιάριο οδηγιών για δικαστικούς αντιπροσώπους και θα οργανώσει σεμινάρια.

Το ΠΔ 26/15.3.2012 ΦΕΚ 57 είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών.