Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής

Ενόψει του γεγονότος ότι υπήρξε επιθυμία επανάληψης του επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής», σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται η διεξαγωγή του ίδιου σεμιναρίου στις 13-15 Μαΐου 2016 στην Καβάλα.

Για την προκήρυξη του σεμιναρίου ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει στην Καβάλα, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και με την υποστήριξη του Δήμου Καβάλας, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής».
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 13-15 Μαΐου 2016 (Παρασκευή 13.5: 5.30-9.30 μ.μ., Σάββατο 14.5: 10 π.μ. – 4 μ.μ., Κυριακή 15.5: 10.30 π.μ. – 3 μ.μ.). Διδάσκουν μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ, του ΤΕΙ ΑΜΘ και του ΕΚΠΑ, καθώς και εξειδικευμένοι δικηγόροι, Δ.Ν., και λογιστές. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πρακτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο http://diaviou.auth.gr/lacc_b_kavala, όπου μπορούν και να υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής.

Προκήρυξη:

http://diaviou.auth.gr/lacc_b_kavala

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

http://diaviou.auth.gr/sites/default/files/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82.pdf#overlay-context=lacc_b_kavala