Είσοδος χρηστών Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα υπηρεσιών του Δ.Σ.Θ. έχει άμεση σχέση με την εγγραφή σας στον δικηγορικό σύλλογο.

Αν εξακολουθείτε να μην διαθέτετε λογαριασμό πρόσβασης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Μηχανογράφησηςτου Δ.Σ.Θ. Η χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφονται στις σχετικές ενότητες.

Εάν είστε δικηγόρος παρακαλούμε να αγνοήσετε το πεδίο με την ονομασία "Yubico" κατά την διαδικασία εισόδου στο σύστημα.