Τρόπος εισόδου των ασκούμενων δικηγόρων στον ιστότοπο της Ολομέλειας για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης/εξαίρεσης (Έναρξη από 12/4/2019 και ώρα 15:00)

Η υποβολή αιτήσεων προτίμησης/εξαίρεσης για τους ασκούμενους γίνεται απο τον ιστότοπο της Ολομέλειας (olomeleia.gr) (Έναρξη από 12/4/2019 και ώρα 15:00)

Ο τρόπος εισόδου περιγράφεται παρακάτω:

Σαν username δίνετε: P200 ακολουθούμενο από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που εγγραφήκατε ασκούμενος και από τα τρία ψηφία του Α.Μ. σας σαν ασκούμενος (αν το Α.Μ. σας είναι διψήφιο προσθέτετε ένα μηδενικό από τα αριστερά ενώ αν είναι μονοψήφιο προσθέτετε δύο μηδενικά από τα αριστερά)
Έτσι για παράδειγμα ο ασκούμενος με αριθμό μητρώου 72/2019 έχει username: P20019072, ενώ ο ασκούμενος με Α.Μ. 146/2018 έχει username: P20018146
Σαν Password δίνετε: το ίδιο με το username