Τρόπος εισόδου στον ιστότοπο της Ολομέλειας για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης/εξαιρέσης

Η υποβολή αιτήσεων προτίμησης/εξαίρεσης γίνεται απο τον ιστότοπο της Ολομέλειας (olomeleia.gr) χρησιμοποιώντας σαν / τα ίδια στοιχεία που έχετε για την είσοδο σας στον Ισοκράτη (πχ δικηγόρος με ΑΜ 4567 θα έχει Ονομα Χρήστη 20004567 και κωδικό πρόσβασης το ΑΦΜ εκτός του τελευταίου ψηφίου ενω δικηγορος με πενταψήφιο ΑΜ θα χρησιμοποιήσει ως όνομα χρήστη τον αριθμό 200 αντι για το 2000 και το πενταψήφιο ΑΜ  και κωδικό πρόσβασης τον ίδιο αριθμό που χρησιμοποιήσε ως όνομα χρήστη ή το ΑΦΜ εκτός του τελευταίου ψηφίου στην περίπτωση αποτυχίας του πρώτου).

 

Ο τρόπος εισόδου για τους ασκούμενους περιγράφεται παρακάτω:

Σαν username δίνετε: P200 ακολουθούμενο από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που εγγραφήκατε ασκούμενος και από τα τρία ψηφία του Α.Μ. σας σαν ασκούμενος (αν το Α.Μ. σας είναι διψήφιο προσθέτετε ένα μηδενικό από τα αριστερά ενώ αν είναι μονοψήφιο προσθέτετε δύο μηδενικά από τα αριστερά)
Έτσι για παράδειγμα ο ασκούμενος με αριθμό μητρώου 72/2013 έχει username: P20013072, ενώ ο ασκούμενος με Α.Μ. 146/2014 έχει username: P20014146
Σαν Password δίνετε: Την ημερομηνία γεννήσεώς σας με την μορφή ΕΕΕΕΜΜΗΗ όπου ΕΕΕΕ το έτος ΜΜ ο μήνας και ΗΗ η ημέρα γεννήσεως.
Έτσι για παράδειγμα ο κωδικός του ασκούμενου που γεννήθηκε 27/09/1991 είναι 19910927