ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα έναρξης του διαγωνισμού τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή τροποποιείται από τις 8.00 π.μ. στις 9.00 π.μ.

Κατά τα λοιπά, το πρόγραμμα εξετάσεων παραμένει ως έχει.