Τροπολογία του ΥΠΕΣ για την υποδοχή και υποστήριξη εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα μετά την παρέμβαση του δικηγορικού σώματος

Μετά την παρέμβαση του δικηγορικού σώματος που ζήτησε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα για τους ανάπηρους ψηφοφόρους κατά τη διάρκεια της άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος (βλ. τα πορίσματα της σχετικής συνάντησης εργασίας που είχε την 29.3.2023 ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός, με το μέλος του Δ.Σ. ΔΣΑ, υπεύθυνο για θέματα Προσβασιμότητας Ευάγγελο Αυγουλά εδώ:  https://bit.ly/41kOYIU , το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε τροπολογία με την οποία αντιμετωπίζεται η αδυναμία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα εξαιτίας της έλλειψης προσβασιμότητας των καταστημάτων ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την εισαγόμενη ρύθμιση σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας στην ελληνική επικράτεια, στο οποίο δεν καθίσταται δυνατό όλα τα εκλογικά τμήματα να βρίσκονται σε ισόγειο όροφο και να πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.), λειτουργεί χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, τα χαρακτηριστικά και η ειδικότερη λειτουργία του οποίου ορίζονται αναλυτικά στη συνημμένη τροπολογία.

Συνημμένα αρχεία: