Θεσμικές παρεμβάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους Δασικούς Χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

  1. Η προδικαστική Απόφαση 805/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την προβληματική σχέση Δασολογίου-Κτηματολογίου (σχετικές οι υπ’ αριθ. 3574/2007 και 5964/2008 Αιτήσεις Ακύρωσης του Συλλόγου)
  2. Το από 22.02.2017 Υπόμνημα του Συλλόγου μετά την προδικαστική Απόφαση 805/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  3. Η υπ’ αριθ. 3963/2016 Αίτηση Ακύρωσης του Συλλόγου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. 34844/2016 Κ.Υ.Α. για τις «οικιστικές πυκνώσεις». Την πολλαπλή αντίθεση της σχετικής νομοθεσίας προς το Σύνταγμα υποστήριξε ο πληρεξούσιος του Συλλόγου, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (29.03.2017)