Θερινό Σχολείο: “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”

Θερινό Σχολείο: “Recent developments on financial crime, corruption  
and money laundering: European and international perspectives”.

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά
και το Οικονομικό  Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.  
(http://anti-corruption.law.auth.gr/),

διοργανώνει εντατικό θερινό  σχολείο διάρκειας 6 ημερών, με θέμα
“Recent developments on financial  crime, corruption and money laundering:
European and international  perspectives”.
 

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 6-11 Ιουλίου 2020 στη  Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και  

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κ.λπ.  Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν, αφορούν μεταξύ άλλων την  πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης θα εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, της διαφθοράς κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου:  
https://law.auth.gr/en/anti-corruption/summer-school-2020

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2020. Προβλέπονται μειωμένα δίδακτρα για όσους υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 15 Μαρτίου 2020.