Θερινό Σχολείο. Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

Θερινό Σχολείο

*Η προθεσμία για τα δίδακτρα “early bird” για το Summer School του 2024 παρατείνεται*

“Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”
1-6 Ιουλίου 2024

 

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/), στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ, διοργανώνει θερινό σχολείο με θέμα “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”. Θα χαρούμε να έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε είτε διά ζώσης είτε «διαδικτυακά» και να συζητήσουμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 1-6 Ιουλίου 2024. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κ.λπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν, αφορούν μεταξύ άλλων την Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την 5η και 6η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  Επίσης, θα εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, του  οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, των offshore εταιριών, των κρυπτονομισμάτων, των εξελίξεων προς ένα Κανονισμό για ηλεκτρονικά αποδεικτικά  στοιχεία, των φορολογικών εγκλημάτων, κ.λπ. Κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης διδασκόντων και διδασκομένων. Τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, καθώς και την εκπτωτική πολιτική που εφαρμόζεται, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/actions/summer-school-recent-developments-on-financial-crime-corruption-and-money-laundering-european-and-international-perspectives-1-6-7-2024/

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2024.
Προβλέπονται μειωμένα δίδακτρα για όσους υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.

Flyer: https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/wp-content/uploads/sites/52/2023/12/Flyer-Summer-school-2024.pdf
Programme: https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/wp-content/uploads/sites/52/2023/12/Programme-Summer-school-2024.pdf