Θερινό Σχολείο “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”

Η προθεσμία για την εγγραφή “early bird” στο Θερινό Σχολείο του 2019 παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2019

 

Θερινό Σχολείο

“Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.

 

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνειατη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερώνμε θέμα “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives“.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 3-11 Ιουλίου 2019 στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κλπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τηνΟδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης θα εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, των εξωχώριων εταιριών, της διαφθοράς, κ.λπ.

Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται οι:

Prof. Lorena Bachmaier Winter, Complutense University of Madrid, Spain

Ass. Prof. Pedro Caeiro, University of Coimbra, Portugal

Dr. Peter Csonka, Head of Unit (Criminal Law) at European Commission

Prof. Thomas Elholm, University of Copenhagen, Denmark

Prof. Maria Kaiafa-Gbandi, Aristotle University Thessaloniki, Greece

Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary London, UK

ProfHelmut SatzgerLMU University MunichGermany

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: https://www.law.auth.gr/el/anticorruption/summerschool-2019.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων “early bird” λήγει στις 30 Απριλίου 2019 και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2019.

 

Περιμένουμε με χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά!

 

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Νομική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

email: anticorruption@law.auth.gr
http://anticorruption.law.auth.gr