Θερινά Σχολεία Νομικών θεμάτων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.