ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου.