Τεχνικό πρόβλημα στον κεντρικό υπολογιστή έρευνας των δικηγόρων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης

Σήμερα 13/7/2011 και πιθανόν αύριο 14/7/2011, λόγω τεχνικού προβλήματος στον κεντρικό υπολογιστή έρευνας των δικηγόρων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, δεν είναι δυνατή η έρευνα μέσω υπολογιστών.