ΤΑΔΙΘ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Α.ΔΙ.Θ.

(Δωδεκανήσου 10 Β΄, 2οςόροφος, 546 26 ΘεσσαλονίκηFax:2310 510 690)

e-mail:[email protected]– website:www.tadith.gr

Πρόεδρος

Νικόλαος Αντωνιάδης

2310 544 305  – 2310 510 960

Αντιπρόεδρος

Χρήστος Αποστολίδης

2310 544 305  – 2310 510 960

Γραμματέας

Σπυρίδων Πετρίδης

2310 544 305  – 2310 510 960

Ταμίας

Χρήστος Παππάς

2310 544 305  – 2310 510 960

  Διεύθυνση Νικόλαος Κιαγχίδης

2310 544 305  – 2310 510    960

Γραμματεία

Χριστιάνα Ανύσιου

2310 544 305  – 2310 510 960