Τα Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2018 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2019

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2018 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2019.

Για τον παραπάνω λόγο, παρακαλούμε τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί (ελέγχοντας τα στοιχεία των γραμματίων για πιθανά λάθη) κατά την έκδοση των γραμματίων προείσπραξης.