Τα Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2017 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2018

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι Γραμμάτια Προείσπραξης που εκδόθηκαν εντός του 2017 δεν μπορούν να ακυρωθούν το 2018

Για τον παραπάνω λόγο, παρακαλούμε τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί (ελέγχοντας τα στοιχεία των γραμματίων για πιθανά λάθη) κατά την έκδοση των γραμματίων προείσπραξης.