Τ.Α.ΔΙ.Θ.:Πρόγραμμα «ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε την από 15/05/2015 ενημερωτική ανακοίνωση για την κατάρτιση προγράμματος «Ομαδικής Ασφάλισης των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης» για την χορήγηση παροχών υγείας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων ζωής, αποζημιώσεων ανικανότητας κ.λ.π

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γ.Β.Αναγνωστόπουλος

Ο Γραμματέας

Ν.Σ.Αντωνιάδης