Συστάσεις ΔΣΘ για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού Covid-19

Συστάσεις ΔΣΘ για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού Covid-19

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας με την εξάπλωση του Covid-19 είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε υπεύθυνη στάση και να συμμορφωθούμε άμεσα με τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η πολιτεία και με τις οδηγίες των ειδικών.

Προς αποφυγή παρερμηνειών και δημιουργίας συνωστισμού στα Δικαστήρια, διευκρινίζουμε, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και με τη Διοίκηση των Δικαστηρίων, ότι η από 12.3.2020 ΚΥΑ για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας, ρητά προβλέπει για τα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια την αναστολή όλων των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών (από 13.3.20 έως και 27.3.20) για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, καθώς την αναστολή της παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.

Περαιτέρω, η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την ΚΥΑ, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Συνεπώς, με δεδομένο ότι συντρέχει αναστολή των σχετικών προθεσμιών με ρητή πρόβλεψη της ΚΥΑ (ενδεικτικά: για την κατάθεση προτάσεων 100 ημερών ή προσθήκης, για την άσκηση αγωγής εν όψει συμπλήρωσης της παραγραφής κλπ.), δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την απώλεια δικαιώματος.

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι συνάδελφοι να αποφεύγουν την παρουσία τους στα Δικαστήρια, αν δεν συντρέχει πραγματικά κατεπείγουσα περίπτωση.

Συμμορφούμενοι προς τις σχετικές οδηγίες, σας ενημερώνουμε ότι, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα, οι υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και θα διεκπεραιώνουν μόνο τις κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Συστήνουμε στους συναδέλφους να αποφεύγουν την προσωπική επαφή με εντολείς ή την διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες ή αρχές, αν δεν συντρέχει πραγματικά κατεπείγουσα περίπτωση και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων, χρήση ψηφιακών υπογραφών κλπ.).

Τέλος, σας καλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΔΣΘ, καθώς αναμένεται η έκδοση νέας ΚΥΑ που θα περιορίζει ακόμα περισσότερο τις λειτουργίες των Δικαστηρίων της χώρας.