Συνύπαρξη και συμπληρωματικότητα σήματος της ΕΕ και εθνικού εμπορικού σήματος – Νέος Κανονισμός για το Σήμα της Ε.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας – Ανάπτυξης & Τουρισμού συνδιοργανώνει με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σεμινάριο με θέμα :

«Συνύπαρξη και συμπληρωματικότητα σήματος της ΕΕ και εθνικού εμπορικού

σήματος – Νέος Κανονισμός για το Σήμα της Ε.Ε.»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Διαγώνιος», οδός Τσιμισκή 103 (είσοδος από Ισαύρων) του ΔΣΘ, στις 20 και 21 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα 17:30’ – 21:00’ και Πέμπτη, ώρα 18:00’ – 21.00’, αντίστοιχα.

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η Ημέρα: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

17.30′ – 18.00′:  Ώρα προσέλευσης- Εγγραφή – Καφές

18.00’ – 18.15’:  Χαιρετισμοί

                      Ι.    κ. Στάθης Κουτσοχήνας, Δ.Ν. Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.,

                            Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων

 

                      ΙΙ. κ. Αντώνης Παπαδεράκης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου &

                          Προστασίας Καταναλωτή.

 

                      ΙΙΙ. κ. Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών του

                           Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO).

 

18.15’ – 18.45’:   Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου: Κοινή πρακτική EUIPO  & Εθνικών

                         Γραφείων Σημάτων για εξέταση απεικονιστικών σημάτων με λεκτικά  

                         στοιχεία περιγραφικά ή χωρίς διακριτική δύναμη.

 

                           Παναγιώτα Γεωργοπούλου, δικηγόρος ΔΣΠ, νομικός της Δ/νσης

                           Εμπορικής Ιδιοκτησίας.    

 

18.45’ – 19.15’:  Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου: οι αλλαγές που επιφέρει ο

                          νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 για το σήμα της ΕΕ .

 

                          Δημήτρης Μπότης, Υποδιευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς

                          Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPΟ.

19.15’ – 19.30’:  Συζήτηση

 

19.30’ – 20.00’:  Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου:  Γεωγραφικές ενδείξεις   &

                         Εμπορικά Σήματα.

                          Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του EUIPΟ

20.00’- 20.30’: Η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων σημάτων της ΕΕ.  

                        Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών του

                        ΕUIPO

20.30’  – 21.00’:  Συζήτηση

 

                                    

2η Ημέρα:  Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

 

18.00’ – 18.30’:      Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου-Κίνδυνος σύγχυσης: Κοινή πρακτική  

                            ΕUIPO & Εθνικών Γραφείων Σημάτων για σήματα με κοινά σημεία,

                            χωρίς ή ελάχιστη διακριτική δύναμη.

 

                            Παναγιώτα Γεωργοπούλου, δικηγόρος, νομικός της Δ/νσης

                            Εμπορικής Ιδιοκτησίας.

   

18.30’ – 18.50’:     Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου: οι αλλαγές που επιφέρει ο

                            νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424 για το σήμα της ΕΕ .

 

                            Δημήτρης Μπότης, Υποδιευθυντής της Δ/νσης Διεθνούς

                            Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPΟ

18.50’ – 19.20’:     Διάλειμμα για καφέ

19.20’- 19.45’: Απόδειξη της χρήσης σήματος κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424.

 

                       Παναγιώτης Γερουλάκος, πρώην συνεργάτης της Δ/νσης Εμπορικής

                       Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου και της Δ/νσης Διεθνούς

                       Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων του EUIPΟ.

 

19.45’- 20.10’:   Η προστασία προγενεστέρων διακριτικών γνωρισμάτων έναντι

                        σήματος της ΕΕ (εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος,

                        domain name, ΠΓΕ, ΠΟΠ, κ.λ.π.)

                       Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του EUIPΟ.

20.10’- 20.40’: Ο κίνδυνος σύγχυσης στη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ .

 

                        Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών του

                        EUIPΟ

 

20.40’ – 21.00’: Συζήτηση – Κλείσιμο σεμιναρίου