Συντονιστική Επιτροπή: Υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 11.6.2021, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή, σε εκτέλεση της από 9.6.2021 απόφασης της Ολομέλειας για αποχή των δικηγόρων από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, διαμόρφωσε συγκεκριμένο πλαίσιο αποχής, το οποίο και θα αποστείλει στους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγους της χώρας, προκειμένου να εισηγηθούν σχετικά, εντός της εβδομάδας, στα οικεία Διοικητικά Συμβούλια προς λήψη αποφάσεων.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε βάρος οφειλετών αλλά και δικηγόρων, θα αποστείλει άμεσα επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία θα ζητήσει την άμεση νομοθετική θεσμοθέτηση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και την πρόβλεψη αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής του.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021, σύμφωνα με τα πρακτικά των οικείων Οργανωτικών Επιτροπών και την Τρίτη 15.6.2021 θα δώσει στη δημοσιότητα τα συνολικά αποτελέσματα, για όλη την επικράτεια.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλωσορίζει τους επιτυχόντες του διαγωνισμού στους κόλπους του δικηγορικού σώματος και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία. Τα θεσμικά όργανα του σώματος θα βρίσκονται στο πλευρό των νέων συναδέλφων σε ο,τι χρειαστούν.

Ευχαριστεί τα μέλη και τους γραμματείς των Οργανωτικών Επιτροπών, τους εξεταστές , τις Ενώσεις Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του διαγωνισμού και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω και της δυσμενούς υγειονομικής συγκυρίας.

Μετά την οικονομική εκκαθάριση των πραγματοποιηθεισών δαπανών, το υπολειπόμενο ποσό, από αυτό που σχηματίστηκε από το ποσό που κατέβαλαν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, θα επιστραφεί στους υποψηφίους.