ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις 10 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00΄, το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, παρέδωσε το νέο πίνακα ελαχίστων αμοιβών, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης,προκειμένου να εκδοθεί κοινή Υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών.