Σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα και διερμηνέων για το έτος 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων  για οικονομικά θέματα και των διερμηνέων για το έτος 2016, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους να υποβάλουν δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι 31 Ιουλίου 2015.

 

          Απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης αντιγράφου:

– Πτυχίου Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τον κατάλογο πραγματογνωμόνων και

– Πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας για τον κατάλογο διερμηνέων.

 

  Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                               Χρήστος Ηρ. Ράπτης