Σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων έτους 2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

    Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων  και των διερμηνέων για το έτος 2015, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα ή στον κατάλογο διερμηνέων, να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι 1 Αυγούστου 2014.

    Απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης αντιγράφου:
– Πτυχίου Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τον κατάλογο πραγματογνωμόνων και
– Πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας για τον κατάλογο διερμηνέων.
    

  Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                           Χρήστος Ηρ. Ράπτης