Σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων – εκκαθαριστών

Προκειμένου να συνταχθεί από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος πραγματογνωμόνων – εκκαθαριστών, σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 3869/2010, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εκκαθαριστών να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι  9.10.2015.

     Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                               Χρήστος Ηρ. Ράπτης