ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Προκειμένου να συνταχθεί από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος εκκαθαριστών, σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 3869/2010, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εκκαθαριστών να υποβάλουν σχετική δήλωση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο https://forms.gle/aYZVy6KEQkyEYSKK7  μέχρι 29 Ιουλίου 2022.

           

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                                    Χρήστος Ε. Βρίκος