ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των ΣΥΝΔΙΚΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ, σε πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν προ της έναρξης του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας,  σύμφωνα με άρθρο 13 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4446/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 28 π.δ. 133/2016 για το δικαστικό έτος 2022-2023, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους να υποβάλουν δήλωση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση https://forms.gle/QSSgidGTyrYdaeT29 μέχρι  30.06.2022.

                Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                             Χρήστος Ε. Βρίκος