Συνοπτική ενημέρωση για το έργο της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων

Συνοπτική ενημέρωση Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων για το έργο της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ : INTERACTIVE ELECTRONIC SERVICES OF PRELIMINARY PROCEDINS – ON-LINE E-SERVICES FOR LAWYERS, JUDGES AND CITIZENS
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΣΑ)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΟΙ 63 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙ 63 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 3.830.132,45 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΣΠΑ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : 18 ΜΗΝΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Δ.Σ.Θ.

Πορεία έργου: Στις 23-12-2010 τελείωσε η δημόσια διαβούλευση μέσα από τον ιστοχώρο του Δ.Σ.Α (www.dsanet.gr) και θα ξεκινήσουν άμεσα οι καταθέσεις προσφορών των εταιριών για την ανάθεση του έργου
Παρατηρήσεις: Το παρόν έργο κρίνεται ότι θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων και θα αναβαθμίσει τον ρόλο των Δικηγορικών Συλλόγων, αφού αυτοί γίνονται το κύριο όργανο μέσω του οποίου θα γίνεται η κατάθεση των δικογράφων. Στο έργο θα υπάρχουν δυο πυλώνες υλοποίησης, στην Αθήνα ο Δ.Σ.Α. και στη Θεσσαλονίκη ο Δ.Σ.Θ. Ένα μέρος του βασικού Εξοπλισμού θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του Δ.Σ.Θ.. Το τμήμα μηχανογράφησης και προγραμματισμού του Δ.Σ.Θ. θα αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της συντήρησης των προγραμμάτων και της υποστήριξης των χρηστών στη Βόρεια Ελλάδα.
Σκοπός του προτεινόμενου έργου
Το προτεινόμενο έργο, αφορά την δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας  το οποίο θα περιλαμβάνει:
    Μητρώο Δικηγόρων – Δικηγορικών Εταιρειών. Η ενότητα αυτή αφορά την πλήρη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των Δικηγορικών Συλλόγων, των Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών,  στους οποίους θεσμοθετημένα απευθύνεται ο πολίτης για την επίλυση διαφορών που χρήζουν νομικής συμβουλευτικής, εξωδικαστικής ή  Δικαστικής συνδρομής. Αποτελεί την βάση για όλων των άλλων ενοτήτων του έργου. Ο κάθε δικηγορικός Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τα μέλη του.
    Έκδοση γραμματίων προείσπραξης – ενοποίηση και μηχανογράφηση των ενσήμων. Η ενότητα αυτή αφορά την μηχανογραφική έκδοση προεισπράξεων, με την χρήση ΤΠΕ μέσω της οποίας διασφαλίζεται η έκδοση γραμματίων, η ενοποίηση και η μηχανογράφηση των ενσήμων, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ηλεκτρονική είσπραξη και απόδοση πόρων στους εμπλεκόμενους, (τους δικαιούχους δικηγόρους υπόχρεους της συναλλαγής, το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπ. Δικαιοσύνης (ΤΑΧΔΙΚ). Η ενότητα αυτή διασφαλίζει την  διαφάνεια των συναλλαγών και την νομιμότητά τους.
    Την ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου ενιαία για όλα τα μηχανογραφημένα δικαστήρια της χώρας, με την διασφάλιση προς το δικαστήριο της ταυτότητας του δικηγόρου και της δυνατότητα του για άσκηση του λειτουργήματός του ώστε να μπορεί να καταθέσει το ηλεκτρονικό Δικόγραφο. Επίσης με το σύστημα της ηλεκτρονικής συναλλαγής, το οποίο υποστηρίζει την αποϋλοποίηση των ενσήμων ενημερώνει το Δικαστήριο ότι το ηλεκτρονικό Δικόγραφο έχει ηλεκτρονικά χαρτοσημανθεί, έχουν εκδοθεί όλα τα απαραίτητα γραμμάτια για το συγκεκριμένο δικόγραφο, και μπορεί νόμιμα και έγκυρα να κατατεθεί.
    Την Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Δικηγόρων και πολιτών παρακολούθηση ροής προδικασίας, και Δικαστηρίων, Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Οικονομικών, Ασφαλιστικών Ταμείων και Ταμείων Προνοίας  για την εξατομικευμένη είσπραξη και απόδοση πόρων.
    Την δημιουργία Portal 2γλωσσο για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (E Justice) στο οποίο θα βρίσκονται συγκεντρωμένα πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες, τις δικαστικές αρχές, τους νομικούς, διασυνδεδεμένο με την κεντρική πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ελεύθερη πρόσβαση στο Portal θα προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης και προσπέλαση στην πληροφορία χρησιμοποιώντας πολυκαναλική και αμφίδρομη προσέγγιση (Web, Mobile, Γεωγραφική κτλ). Επίσης θα παρέχει  δυνατότητες έκδοσης στατιστικών στοιχείων (συγκεντρωτικά, περιφερειακά, κατά Δικαστήριο κτλ) από τα οποία μπορούν να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και να συμβάλουν στην διαμόρφωση πολιτικών.

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συμβαδίζουν υποχρεωτικά, παράλληλα με τις υφιστάμενες ή μελλοντικές δομές στο δικηγορικό επάγγελμα.