Σύνοδος εργασίας Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκη Επιτροπή

Πρόσκληση ενεργούς συμμετοχής σε Workshop της Ε. Επιτροπής και Υπ. Οικονομικών για την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών .Θεσσαλονίκη 10 /9/2014
Importance: High
 
Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει Σύνοδο Εργασίας (Workshop) στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, στην Θεσ/νίκη, με θέμα την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην  Ενιαία Αγορά, στους τομείς των κατασκευών και των επιχειρηματικών υπηρεσιών (construction and business services).
 
Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ε. Επιτροπής που διοργανώνει  σειρά  από Workshops,  στο πλαίσιο του Forum για την Ενιαία Αγορά, με κορύφωση την Διάσκεψη στις Βρυξέλλες, Μάρτιο/Απρίλιο 2015, με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς και την άρση των εμποδίων. Οι προτεινόμενες πόλεις βρίσκονται σε περιοχές που γειτνιάζουν με ενδοκοινοτικά σύνορα και υπάρχει έντονη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα, κυρίως στον τομέα των Υπηρεσιών.
 
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η εμπλοκή των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των εμποδίων που συναντούν, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των εμπειριών τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο ή κατά την εγκατάσταση.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη επιστολή του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών καθώς και στη σχετική συνημμένη παρουσίαση της Ε. Επιτροπής.
 
Στην Σύνοδο Εργασίας της Θεσ/νίκης, η συζήτηση θα διεξαχθεί μεταξύ της Ε. Επιτροπής, εθνικών αρχών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, σχετικά με την διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα στους τομείς των κατασκευών (construction) και των επιχειρηματικών υπηρεσιών (business services), συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών και στους δύο τομείς.