Συνέδριο του ΚΔΕΟΔ 15 – 16 Φεβρουαρίου 2018

Αξιότιμες Κυρίες,
Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου σας προσκαλεί στο Διήμερο Συνέδριο με θέμα  «Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Σύγχρονα Ζητήματα στον Ευρωπαϊκό Χώρο» στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2018 στο πλαίσιο της Δράσης «Training for a European Area of Justice» του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδιοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου, το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το RACSE.

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα και την πρόσκληση του συνεδρίου.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Με εκτίμηση
Μαντώ Παπανικολάου
Γραμματεία ΚΔΕΟΔ