Συνέδριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η αφίσα της ημερίδας.