ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη- Διανομή & Προμήθεια Ενέργειας// Συμπιεσμένο & Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο»

Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και το Δ.Σ. του “Ενεργειακού Βήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης” σας προσκαλούν στο Συνέδριο που συνδιοργανώνουν με θέμα
και το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ώρες 14:00-20.30,
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.

Επισυνάπτονται το Πρόγραμμα και η Πρόσκληση του Συνεδρίου.