Συνεχίζουν τα προγράμματα εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
 σε συνεργασία με τον βρετανικό φορέα ADR Group του Ηνωμένου Βασιλείου
συνεχίζουν τα προγράμματα εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση
 
Πρόγραμμα Βασικής εκπαίδευσης 18  – 23 Ιουλίου 2016