Συνέχιση των δίωρων (9:00-11:00) διακοπών εργασιών των Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης από τις 3/3/2020 έως τις 6/3/2020

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αποφάσισε την συνέχιση των δίωρων (9:00-11:00) διακοπών εργασιών από τις 3/3/2020 έως τις 6/03/2020 

Συνημμένη η σχετική ανακοίνωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δικηγόροι θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη του ωραρίου (9:00 π.μ.), καθόσον η συμμετοχή στη διακοπή εργασιών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε δικαστικού υπαλλήλου.

Συνημμένα αρχεία: