Συνδρομή Ιδιοκτητών και Υπηρεσιών για τη διαδικασία ανασύστασης των απολεσθέντων φακέλων 854/62 Άδεια Προσθήκης, 274/61 Άδεια Προσθήκης, 2011/90 Οικοδομική Άδεια απο το γραφείο Αρχείου Δόμησης του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.