Συνάντηση συνεργασίας εκπροσώπων ΔΣΘ και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση συνεργασίας εκπροσώπων ΔΣΘ και Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

                                                         

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ.Ευστάθιος Κουτσοχήνας και ο Γενικός Γραμματέας κ.Πέτρος Σαμαράς,καθώς και ο Συντονιστής του Κέντρου Δικηγορικών Μελετών κ.Ευάγγελος Σταμκόπουλος, συναντήθηκαν την 4.6.2020 με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπήςτου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Καθηγητή κ.Αθανάσιο Καϊση, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που άπτονται της συνεργασίας των δύο φορέων της πόλης μας.

Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων, προκειμένου να υλοποιηθούν κοινές δράσεις και από τις συζητήσεις αναδείχθηκε η επιθυμία των δύο φορέων για διαρκή συνεργασία σε διάφορους τομείς, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί και δια του Διεθνούς Πανεπιστημίου ο ρόλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ως παράγοντα διαμοιρασμού και διάχυσης της ακαδημαϊκής γνώσης στα μέλη του.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΘ και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου συμφώνησαν να προτείνουν στα συμβούλια τους την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας.