Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2010, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Μανόλης Λαμτζίδης και κ. Νικόλαος Βαλεργάκης, καθώς και ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης Καραγιάννης, συνοδευόμενος από τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ.  Γιάννη Μυρώνη θα συναντηθούν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ κ. Γιώργο Δημήτραινα, προκειμένου να εξετάσουν το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση της ανέγερσης νέου Ειρηνοδικείου στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και εξετάσουν από κοινού τους τρόπους ταχείας ολοκλήρωσης της σε εξέλιξη ευρισκόμενης διαδικασίας για την ανέγερση νέου Ειρηνοδικειακού καταστήματος, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα σε επαφή με το Επαρχείο Λαγκαδά.