Συνάντηση Δ.Σ.Θ. με Κτηματολόγιο Α.Ε.

                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
                   ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
         —————————————
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                        Θεσσαλονίκη 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13/09/2010 στα γραφεία του Περιβαλλοντολογικού Κέντρου Θεσσαλονίκης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., συνάντηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Μανόλη Λαμτζίδη  και του Προέδρου της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ. Απόστολου Αρβανίτη, συνάντηση προκειμένου να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία του Κτηματολογικών Γραφείων της Περιφέρειας και τα  νομικά κενά που έχουν επισημανθεί στην ισχύουσα νομοθεσία.
    Στην συνάντηση από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ήταν παρούσα και η κ. Φωτεινή Αχτσίδου, μέλος της Επιτροπής Κτηματολογίου, ενώ από την πλευρά της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε». ήταν παρόντες οι κ.κ. Μόσχος Βογιατζής, Αναπληρωτής Διευθυντής του Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και Γιάννης Χατζηθεοδώρου, δικηγόρος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
    Η κ. Αχτσίδου, ανέπτυξε συνοπτικά τις παρατηρήσεις συναδέλφων που υποβλήθηκαν εγγράφως στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μέσω της Επιτροπής Κτηματολογίου, ενώ από την πλευρά της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
καταγράφηκαν με προσοχή τα παραπάνω και δεσμεύτηκαν να τα αντιμετωπίσουν ή και να απαντήσουν γραπτώς.
    Κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι με κοινή νομοθετική πρωτοβουλία Υ.ΠΕ.Κ.Α. και Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα εκδηλωθεί νομοθετική πρωτοβουλία με σκοπό  την εξεύρεση συνολικής λύσης όλων αυτών  των προβλημάτων μέσα στο φθινόπωρο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
        Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
    Μανόλης Αν. Λαμτζίδης            Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης