Σύμβουλος Υπηρεσίας

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2008

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την καθιέρωση του θεσμού του «Συμβούλου Υπηρεσίας» αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε συνεδρίασή του στις 11/09/2008. Σύμφωνα με το θεσμό αυτό, τα καθήκοντα του Συμβούλου ή των Συμβούλων,  των οποίων τα ονόματα και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου θα καθίστανται γνωστά εκ των προτέρων σε όλους τους συναδέλφους με σχετική ανακοίνωση αναρτημένη σε εμφανή σημεία των δύο δικαστικών μεγάρων και θα βρίσκονται εκ περιτροπής στα ακροατήρια, θα είναι:

 

1. Να αποτρέπουν τυχόν αντιδικηγορικές συμπεριφορές δικαστών και να παρεμβαίνουν έγκαιρα και επιτόπια, δηλαδή στον τόπο και το χρόνο που τα δικαιώματα του δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου συλλειτουργού της δικαιοσύνης παραβιάζονται.  Οι Σύμβουλοι με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε επίσημα διαβήματα στις προϊστάμενες αρχές και να συντάσσουν σχετικές αναφορές απευθυνόμενες στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

    • Θα παρεμβαίνουν «συμφιλιωτικά» σε ενδεχόμενες διενέξεις μεταξύ συναδέλφων, που τυχόν θα εκδηλώνονται ενώπιον των ακροατηρίων, προσπαθώντας να άρουν τις τυχόν αντιθέσεις ή διαφωνίες και, σε περίπτωση αποτυχίας, θα συντάσσουν αναφορές απευθυνόμενες στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
    • Θα καταγράφουν τις έκτακτες ελλείψεις ή φθορές  που παρατηρούνται όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών και εν γένει των δύο δικαστικών μεγάρων και θα υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. στην Επιτροπή Διοίκησης Μεγάρου προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα.
    • Θα ελέγχουν την αυστηρή τήρηση του καταλόγου με βάση τον οποίο διορίζονται αυτεπάγγελτα οι συνήγοροι στα κακουργήματα και σε περίπτωση παραβίασης θα επεμβαίνουν αξιώνοντας την τήρησή του.
    • Θα παραμένουν στα Δικαστικά Μέγαρα μέχρι και το τέλος του ωραρίου με σημείο αναφοράς το γραφείο 412 μέσα στον Δικηγορικό Σύλλογο.