Συμμετοχή των δικηγόρων Θεσσαλονίκης στο Find a lawyer

Συμμετοχή των δικηγόρων Θεσσαλονίκης στο Find a lawyer

Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) εκπροσωπεί τους δικηγόρους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συνολικά, συμμετέχουν 45 χώρες και  εκπροσωπούνται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ευρωπαίοι δικηγόροι.

Με χρηματοδότηση της Ε.Ε. και με τελικό σκοπό να καταστεί ευχερέστερη η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη Δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως μάλιστα συνόρων, η CCBE δημιούργησε το πρόγραμμα «Find-a-Lawyer“, μέσω του οποίου καθένας που έχει ανάγκη δικηγόρου για υπόθεσή του σε κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα, από το σπίτι του ή τη δουλειά του, κάνοντας χρήση του διαδικτύου, να αναζητήσει και εντοπίσει δικηγόρο στη χώρα που τον ενδιαφέρει, ο οποίος θα διαθέτει τα ελάχιστα αναγκαία για την περίπτωσή του προσόντα (έδρα, επαγγελματική εξειδίκευση, ομιλούμενες γλώσσες) και με τον οποίο, ακολούθως, θα μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει και ο ΔΣΘ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να μπορούν να έλθουν σε επαφή με τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης για τις τυχόν εδώ υποθέσεις τους.

Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, αναπτύχθηκε εφαρμογή στο νέο σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων “ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”. Με την εφαρμογή αυτή,  από το ενιαίο σημείο εισόδου portal.olomeleia.gr, οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα  να καταχωρίσουν οn line, με δική τους ευθύνη, τόσο τις γλώσσες που μιλούν όσο και την επαγγελματική τους εξειδίκευση, επιλέγοντας από το συνημμένο κατάλογο κάποιον ή κάποιους από τους προκαθορισμένους, αναφερόμενους εκεί, τομείς εξειδίκευσης.

Για την σύνδεση στο παραπάνω σύστημα, θα αποσταλεί στους δικηγόρους Θεσσαλονίκης το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης με sms.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω κωδικοί, σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για την ενημέρωση του find a lawyer (οι υπόλοιπες εφαρμογές θα προσφερθούν αργότερα από τον Δ.Σ.Θ.) , αλλά στο μέλλον και για άλλες εφαρμογές που παρέχονται από το νέο σύστημα και αφού εκδοθεί αντίστοιχη ανακοίνωση από τον Δ.Σ.Θ.

Παρακαλούμε για την άμεση πρόσβασή σας στο σύστημα και την ενημέρωση, κατά τα ανωτέρω, της προσωπικής σας μερίδας ως προς τα δύο αυτά πεδία (επαγγελματική εξειδίκευση, ομιλούμενες γλώσσες), διασφαλίζοντας έτσι την παρουσία σας στο μεγάλο αυτόν κατάλογο ευρωπαίων δικηγόρων και τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης, προσωπικά σε σας, από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Επισημαίνουμε ότι η επίσημη έναρξη λειτουργίας του προγράμματος (από το e-justice portal της Επιτροπής της Ε.Ε.) αναμένεται περίπου στις αρχές του χρόνου και για αυτό παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.