Συμμετοχή των Δικαστικών Υπαλλήλων (ΟΣΥΕ, ΕΥΔΦΘ) στην Πανελλαδική απεργία στις 3/12/2015

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: