ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δ.Σ.Θ. ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΕΣ 18.00-19.30

ΣΤΗΝ ΑΙΘ. ΤΗΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΠΛ.ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 18, 1ος ΟΡ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: 6977027740