Συμμετοχή ΟΣΥΕ στην 24ωρη Πανελλαδική Γενική Απεργία που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 23/09/2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: