Συμμετοχή Ενωσης Υπαλλήλων Γενικου Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης στην 24ωρη Πανελλαδική Γενική Απεργία που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: