Συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΔΣΘ σε συνέδριο Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Προύσα

Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2011
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΔΣΘ σε συνέδριο Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Προύσα
 
Αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποτελούμενη από τους κκ. Μανόλη Λαμτζίδη και Χρήστο Ράπτη, μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. συμμετείχε στο συνέδριο Περιβαλλοντικού Δικαίου που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Προύσας στις 2 Απριλίου 2011 μετά από πρόσκληση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο κ. Λαμτζίδης και ο κ. Ράπτης συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου με σχετική ανακοίνωση και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις συναδελφικές επαφές τους με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Προύσας, με τον οποίο ο Δ.Σ.Θ. έχει υπογράψει πρωτόκολλο αδελφοποίησης από το 2010.