Συγκρότηση επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά την διαδικασία ανάρτησης των Δασικών χαρτών Θεσσαλονίκης

Οι θέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο αφορούν 5 θέσεις τακτικών μελών και 5 θέσεις αναπληρωματικών μελών.
 Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]