Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ σε Σώμα

Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. με αριθμό 6/5.4.2011 οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής:

1) Βαλεργάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Πρόεδρος
2) Παναγοπούλου Γιάννα του Γεωργίου Α΄Αντιπρόεδρος
3) Καλαϊτζής Κωνσταντίνος του Γεωργίου Β΄Αντιπρόεδρος
4) Ράπτης Χρήστος του Ηρακλή Γεν. Γραμματέας
5) Βελιτζέλου Γεωργία του Βασιλείου Ταμίας
6) Νιφλής Πάρις του Στεφάνου Μέλος
7) Τζαμαδάνης Γεώργιος του Αρίσταρχου Μέλος
8) Γεωργιλάς Νικόλαος του Ιωάννη Μέλος
9) Κοτζαμανίδης Ιωάννης του Μιλτιάδη Μέλος
10) Κωστατζίκη Ρωξάνη του Μιχαήλ Μέλος
11) Αχτσίδου Φωτεινή του Σωτηρίου Μέλος
12) Λαμτζίδης Εμμανουήλ του Ανέστη Μέλος
13) Κεφάλας Θεοχάρης του Αθανασίου Μέλος
14) Ραδίσης Παντελής του Βασιλείου Μέλος
15) Μελανεφίδου Σοφία του Αριστοτέλη Μέλος
16) Αντωνιάδης Νικόλαος του Στεφάνου Μέλος
17) Κλεισιάρης Ζήσης του Χρήστου Μέλος
18) Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου Μέλος
19) Κουτσοχήνας Ευστάθιος του Βασιλείου Μέλος
20) Σεραΐδου Παρασκευή του Κοσμά Μέλος
21) Βάρδας Χρήστος του Τηλέμαχου Μέλος
22) Δανιήλ Γεώργιος του Δημητρίου Μέλος
23) Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου Μέλος
24) Ροδινός Γεώργιος του Μιχαήλ Μέλος
25) Μαυρίδης Στυλιανός του Δήμου Μέλος